اعاده دادرسی

  • تهران- تقاطع زین الدین و اتوبان باقری- جنب دادگاه باهنر- خ نسترن- ک دوم غربی پ ۲۱
  • ۷۷۳۶۶۱-۲

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرا قطعی است.